CATEGORIEËN & REGLEMENT

Beoordeling

De jury zal de dansers beoordelen op:

Choreografie (20p)
Techniek (20p)
Presentatie (10p)

Bij een gelijke score zal er gekeken worden naar de hoogste score op “techniek”. Is de score op techniek ook gelijk, dan wordt er gewerkt met gedeelde plaatsen.

Daarnaast zal de jury een woordje feedback uitschrijven waarin zowel positieve als constructieve feedback wordt opgeschreven.

Stijlen

Urban
Jazz/Modern
Disco

Niveau

We maken een opdeling tussen open level en gevorderden. Voor de open level – categorie mag iedereen zich inschrijven, de gevorderde categorie is voor dansers die wat meer uitdaging zoeken en veel wedstrijdervaring achter de rug hebben. De jury kan op het feedback formulier een aanbeveling doen om bij een volgende wedstrijd in een ander niveau deel te nemen.

Leeftijdscategorieën

Voor groepen wordt de gemiddelde leeftijd genomen, het is de leeftijd die dansers op de dag van de wedstrijd hebben die telt. Ook bij duo/trio’s wordt de gemiddelde leeftijd genomen. We ronden af naar beneden (bv 13.6 jaar = 13 jaar = juniors).

Kids: 8 t.e.m. 10j
Juniors: 11 t.e.m. 13j
Teens: 14 t.e.m. 16j
Adults: 17j+
Adults+: 25j+

Inschrijvingsgeld

Solo: € 20
Duo: € 25
Trio: € 30
Groep: tot 10 dansers: € 65, vanaf 11 dansers: €70
Improvisatie: € 2.5
Inschrijven kan tot 2 weken voor de wedstrijd. Indien je na de deadline nog wil inschrijven, neem je best eerst contact op via mail om te bekijken wat nog mogelijk is.

Muziek

De maximum minuten per choreografie bedragen:

Solo: 2m30s
Duo: 2m30s
Trio: 3m00s
Team: 3m30s

Hier mag uiteraard een aantal seconden van afgeweken worden. Muziek wordt ten laatste 2 weken voor de start van de wedstrijd doorgestuurd naar info@beatsandballads.be

Improvisatieronde

Na elke groepscategorie volgt er een improvisatieronde. Iedereen kan hier aan deelnemen, je hoeft niet ingeschreven te zijn voor een solo/duo/trio of in een groep. Wel dient men zich hier op voorhand voor in te schrijven zodat er in geval van veel inschrijvingen in verschillende rondes kan gedanst worden.

Te winnen prijzen

De top 3 krijgt ongeacht het aantal deelnemers in hun categorie een beker mee naar huis. Voor de kids en junioren voorzien we voor de duo’s en trio’s bij een top 3 plaatsing een beker voor iedereen.

Coaches

Per inschrijving van een groep/solo/duo/trio mag er 1 coach gratis mee backstage, we voorzien het juiste aantal “coach” badges aan het aanmeldpunt.

Foto’s

Er zal elke keer een professionele fotograaf aanwezig zijn, foto’s worden achteraf gratis gedeeld met de deelnemende dansers via onze Facebook pagina.

Kleding en attributen

Een team is vrij om zijn eigen kleding te kiezen. Het is toegestaan attributen te gebruiken in de choreografie, maar deze moeten na de dans door het team zelf opgeruimd worden. Het opruimen van de attributen mag slechts 1min in gebruik nemen. 

Annulatie voorwaarden

Bij annulatie door de organisatie wordt het inschrijvingsbedrag teruggestort. Indien een inschrijving bevestigd en betaald is wordt deze bij annulatie door de dansschool of danser niet terugbetaald. In geval van ziekte of blessure kan er gekozen worden om een voucher te ontvangen die 2 jaar geldig is.

Verzekering

Dansers en dansscholen dienen zelf verzekerd te zijn voor lichamelijke ongevallen.

REGLEMENT FINALE

HOE KWALIFICEREN

Bij het behalen van een eerste plaats (met een min. van 3 deelnemers in je categorie), ben je automatisch geselecteerd voor de finale wedstrijd.
Daarnaast werken we met het volgende puntensysteem:

1e plaats: 5p
2e plaats: 4p
3e plaats: 3p
4e plaats: 2p
5e plaats: 1p

Bovenop deze punten krijg je afhankelijk van het aantal deelnemers in je categorie nog extra punten:

Nam je bijvoorbeeld deel in een categorie met 10 deelnemers, dan krijg je bij het behalen van eerste plaats 10 punten, tweede plaats 9 punten, derde plaats 8 punten… was je laatste dan krijg je 1 punt.

Indien je in meerdere kwalificatiewedstrijden hebt deelgenomen, telt je beste punt.

Vragen of opmerkingen over onze regels? Aarzel niet ons te contacteren, wij staan altijd open voor feedback: info@beatsandballads.be

Scroll to Top